Terug naar Project 2012

Routering in de Golf van Biscaje

Statistieken : Atlas of Pilot Charts - Pub. 106

Pilot Charts zijn compilaties van oceanografische en meteorologische waarnemingen.
Statistische informatie over heersende winden en stromingen, lucht- en zee temperaturen, golfhoogtes, cyclogenese en trajecten van tropische cyclonen, ijsgrenzen, zicht, luchtdruk, grootcirkelroutes,... Onmisbaar bij routeplanning.

Download Atlas of Pilot Charts - Pub. 106

Scepsis is aan de orde bij interpretatie van Pilot Charts. Bij het middelen van waarden
blijven extremen onderbelicht. De gemiddelde kans op gunstig weer zegt weinig over het effectieve weer tijdens een oversteek.

Gemiddelde windkracht zomer/winter

Per maand toont Pub. 106 ook de windkracht en windrichting.

Typisch voor de Golf van Biscaje is de snelheid waarmee het weer kan veranderen.
Het gemiddeld aantal stormdagen per maand verschilt sterk tussen zomer en winter.
Het veiligste seizoen beperkt zich tot de maanden mei, juni, juli en de eerste helft van augustus.

Harde wind uit het NW kan bij nadering van de Spaanse noordkust sterk toenemen,
vooral rond Kaap Finisterre.

Gemiddelde windrichting zomer/winter

De liggen van het Azoren-Hoog is van uitzonderlijk belang. Indien de kern niet constant
boven de Azoren ligt en zich verplaatst in zuidwesteljke richting kan er een trein van
westelijke depressies Galicië, de Golf en Ierland aandoen.

Ander aandachtspunt: depressies op een baan New Foundland - IJsland/Schotland - Scandinavië. Deze kunnen voor fronten in zuidelijke richting zorgen met stevige westenwinden.
Niet zelden is er het moeder/dochter effect van secundaire depressies.
De vorige depressie leidt de volgende in.

Golfhoogten en Het Continentale Plat

Real-time waarnemingen uitgezonden door Meteo-France en UK moored boys
geven een uitstekend beeld van de golfhoogten.
Gemiddeld zijn deze de helft van de tijd tussen 2 en 4 meter. Tijdens winterstormen
zijn golven van tien tot vijftien meter geen uitzondering.

In de Golf eindigt het Continentale Plat. Er is een steile overgangszone van 200 m
naar kilometers diepte.

Aan de rand van het Continentale Plat kunnen er vooral bij storm uit richtingen
loodrecht op het Plat gevaarlijke situaties ontstaan. Golven die opbouwen over
de open Atlantische Oceaan worden steil en kunnen ongecontroleerd over de rand
van het Plat breken.

Een uitloper van de Golfstroom, de Noord-Atlantische Stroom gaat recht de Golf in.
Door het coriolis-effect buigt deze stroom langs de Bretoense kust in wijzerrichting af.
Daarna komt deze stroming weer op het diepe gedeelte van de Golf als hij naar
het westen buigt en langs Finisterre gaat. Langs de Spaanse kust, in het diepe gedeelte
van de Golf staat deze stroom dus recht tegenin de heersende westelijke winden.
Dat kan bij zwaar weer een zeer gevaarlijke zee geven.

Er zijn in de Golf heftige condities mogeljk waarbij de windrichting en de richting
waaruit de golven komen compleet anders zijn.

Slecht zicht

Het relatief koude water van de Golf in combinatie met warme tropische lucht
uit S of SW en de boven land omgewarmde lucht zorgen vooral in juli voor mist of nevel.
In die periode komt June Gloom frequent voor: een grote driehoekige mistzone
die het SW-gedeelte van de golf vanaf Kaap Finisterre tot Noord-Spanje bedekt.

Scheepvaart en visserij

Een druk bevaren scheepvaartroute loop dwars door de Golf vanaf Kaap Finisterre
naar Ile d'Ouessant. Een koerslijn vanuit Ria de Viveiro naar Camaret zal deze route
niet kruisen. Jachten die vanuit Falmouth La Coruña aanlopen doen dit wel.
Bovendien is er op deze route veel scheepvaartverkeer van en naar Land's End.

In het zuidelijk gedeelte van de Golf komt veel Spaanse visserij voor.
Longliners en tonijntrawlers. Doorvaart tussen schepen onderling is niet altijd mogelijk.
De verlichting lijkt op een drijvend voetbalstadion.
In het noordelijk gedeelte aan de rand van het Continentale Plat en in de kustwateren
zijn veel Franse vissers actief.

CEL - Landes Range - Controleer relevantie informatie in Almanacs

Centre d'Essais des Landes is een testsite voor raketten en strekt zich uit van Pointe de la Négade tot Capbreton langs de kustlijn tot een zone van 45 nm buitengaats.

Information on Range activity is available from:

 1. +33 (0)5-58-82-22-58 recorded info H24, inc daily activity
 2. Semaphore stations at Chassiron (Ile d'Oléron), Pt de Grave, Cap Ferret, Messanges and
  Socoa (St Jean-de-Luz) on request Ch 16 for advance notice of activity.
 3. Cross Etel Broadcasts (see Admirality Notices and/or Nautical Almanacs)
 4. CEL Local Nms (AvUrNavs) at HM's offices and Affaires Maritimes in Arcachon
 5. CEL on request VHF Ch 06

Passage om en rond dit gebied is enkel van belang bij het overwegen van volgende routes:

 1. Gironde monding - Arcachon
 2. Arcachon - Capbreton - Biarritz
 3. Arcachon approaches from position 44°34' N and 2°13' W
 4. La Rochelle - Bilbao
Traffic Separation Schemes

Bij vertrek uit Falmouth of een andere haven aan de engelse zuidkust op weg naar Brest doorkruist men een zone met veel beroepsvaart van en naar drie verkeersscheidingsstelsels:

 1. Land's End
 2. Ouessant
 3. Finisterre
Bijgevolg verdient het aanbeveling om op een koerslijn Brest-La Coruña een koers parallell aan de verkeersstroom aan te houden en zeker een mijl of tien afstand te houden.

Goed uitkijk houden is imperatief. Radar, boordverlichting en AIS gebruiken,
vooral bij beperkt zicht.

METAREA I en METAREA II

Voor de Golf is er geen harmonisatie van sectoren voor GMDSS diensten
tussen de UK enerzijds en anderzijds Frankrijk, Spanje en Portugal.

METAREA I GMDSS Services voor IMO Metarea I :
The North Atlantic Ocean east of 35°W, from 48°27'N to 75°N including the North Sea
and Baltic Sea sub-area

METAREA II GMDSS Services voor IMO METAREA II :
Atlantic waters east of 35°W, from 7°N to 48°27'N, and east of 20°W from 7°N to 6°S,
including the Straits of Gibraltar

De UK en Frankrijk beheren een netwerk van moored buoys in de Golf.
Prima meetpunten om bij vertrek het actuele weer ter plaatse in te schatten.

Als voorbeeld observaties in Real Time vanaf Moored Station 62163

Onderstaande info ter illustratie:


Tijdstip van vertrek - Weather Window - Meteo

Een drie- tot vijfdaagse weather window is essentieel om de Golf veilig over te steken.
Er zijn genoeg weerberichten over dit gebied. Met alle moderne ontvangstapparatuur
kunnen ze probleemloos worden binnengehaald onderweg aan boord en meestal
worden ze enkele malen per dag bijgewerkt.

Het is echter aan te bevelen om prognoses op 500mb weerkaarten te interpreteren.

De strategie in de praktijk

 

 

Inzicht in de ligging en het gedrag van het Azorenhoog, de baan van lagedrukgebieden, de relatie dochter-moeder-dochter daarin en de luchtdrukverdeling boven de oceaan en het aangrenzende land zijn essentieel.
Weerkaarten die over een groot gebied het tijdsinterval van een week bestrijken zijn nodig.
Bij een onzekere weersituatie kan na vertrek uit bv. Zuid-Engeland onderweg de overweging
gemaakt worden om havens om en rond Finisterre voorbij te lopen aan bakboord en via de Portugese Noord onder Lissabon te mikken.

Het is nooit verboden om rechtsomkeer te maken of de zeilplannen radicaal te wijzigen en
een compleet andere koers te gaan varen.

Het zal duidelijk zijn: never get inbayed. Beter over open water bijliggen, voor top en takel weglopen of het zeeanker gebruiken daar waar er genoeg ruimte is om niet naar lagerwal te verlijeren.

Terug naar Project 2012